بازدید جانشین محترم موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام)

در روز یکشنبه 14 دی ماه 1399 ساعت 11 صبح جناب آقای رحیمی جانشین محترم موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) به همراه مسئول محترم مقطع متوسطه دوره دوم جناب آقای طاهریان از دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) بازدید به عمل آوردند.

همچنین ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران محترم اجرایی دبیرستان در شرایط سخت کرونایی و آموزش غیرحضوری؛ با مدیریت دبیرستان و معاونین محترم آموزشی و اجرایی و فن آوری در ارتباط با عملکرد آنها در شرایط آموزش مجازی و پیگیری های مورد نیاز در این شرایط به تفضیل صحبت و تبادل نظر نمودند و دستورات لازم در زمینه پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی دبیرستان داده شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20