اولین جلسه مجمع عمومی انجمن اولیاء پایه دهم و یازدهم

درتاریخ چهارشنبه 24 مهر ماه 1398 اولین جلسه مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان پایه دهم و یازدهم با حضور کادر اجرایی دبیرستان و اولیای گرامی دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) راس ساعت 18:00 در محل سالن همایش دبستان پسرانه امام حسین(علیه السلام) برگزار شد.
در ابتدای جلسه جناب آقای شادردی زاده مدیریت محترم آموزشگاه با موضوعات آموزشی و فرهنگی به سخنرانی پرداختند و نکات بسیار مهم و ارزشمندی را به اولیای حاضر در جلسه منتقل کردند.
سپس جناب آقای عنبرانی مشاور محترم پایه دهم و یازدهم به سخنرانی پرداختند و با موضوع چگونگی ایجاد شرایط مناسب مطالعه و چگونگی ایجاد حس اعتماد در دانش آموزان؛ با اولیای گرامی گفتگو کردند.
پس از مشاور دبیرستان ، جناب آقای خسروجردی معاون محترم فناوری با موضوع معرفی سایت وضعیت تحصیلی مدبر با اولیای دانش آموزان به گفتگو پرداختند.
در انتهای جلسه کاندیداهای انتخابات شورای اولیاء و مربیان به حضار در جلسه معرفی شدند و نهایتا با برگزاری انتخابات و تعیین اعضای منتخب مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان؛ جلسه پایان یافت.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20