انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی 1403-1402

شوراهای دانش‌آموزی نهادی در مدارس است که اعضای آن با انتخابات میان دانش‌آموزان برگزیده می‌شوند. «زمینه‌سازی رشد مهارت فردی – اجتماعی»، «توسعه هم‌یاری در امور آموزشی و پرورشی» و «تعامل میان آنان و مسئولان»سه راهبرد کلی شوراهای دانش‌آموزی است.

در روز چهارشنبه 10 آبان ماه 1402 رای گیری انتخابات شورای دانش آموزی با مشارکت حداکثری دانش آموزان برگزار شد و دانش آموزان براساس اسامی روی تابلو اعلانات کاندیدهای مورد نظر خود را انتخاب و در سالن و حیاط مدرسه رای خود را به صندوق انداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20