اعلام برنامه هفتگی و گروه بندی کلاسی الف و ب برای رعایت پروتکل بهداشتی

با توجه به شرایط جدید اعلامی از سوی آموزش و پرورش و تغییرات ایجاد شده در برگزاری کلاس ها به صورت حضوری از روز شنبه با توجه به گروه بندی انجام شده توسط معاونین محترم دبیرستان کلاس ها به دو گروه الف و به تقسیم بندی شده و با توجه به گروهها؛ برنامه هفتگی هر گروه، تقسیم بندی گروه ها در کانال سروش دبیرستان قرار گرفته است.

لذا دانش آموزان عزیز از روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ با توجه به برنامه هفتگی و رعایت تمام پروتکل های بهداشتی با فاصله فیزیکی مناسب در کلاس‌های درس حضور پیدا خواهند کرد.

همچنین روزهایی که در برنامه هفتگی درسی ندارند دانش آموزان در منزل حضور دارند و درس های خود را مرور خواهند کرد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20